Vlog #1 – reflectie & vooruitblik

Mijn eerste vlog van jl. 5 juli, die u hier kunt vinden roept reactie op. Het is een pittig onderwerp en sluit aan bij vragen die leven naar aanleiding van het donorschap.

Op zich is donor zijn geen bezwaar, maar er wordt getwijfeld over bijvoorbeeld de bepaling van het precieze tijdstip van overlijden. Er is angst over het mogelijk te vroege ‘oogsten’ van de organen. Is het belang van de orgaandonor ondergeschikt aan de ontvanger?

Een ander punt dat naar voren komt bij deze discussie is de maakbaarheid van het leven. Enkelen stellen hier terecht vragen bij. Moet alles kunnen, wat (bijvoorbeeld wetenschappelijk) mogelijk is? Wanneer is het genoeg?

Zelf vind ik het lastig om hier een geloofsargument bij te noemen. Weten wij Gods wegen? Kunnen wij bepalen dat een bepaalde wetenschappelijke handeling tegen Gods wil ingaat? En om de discussie breder te trekken: kunnen wij zeggen dat een bepaalde geaardheid, lichamelijke interventie en zo verder, ingaat tegen Gods bedoeling?
De discussie heeft aardig wat respons opgeleverd en daar ben ik blij mee.

Bekijk het vlog over donorschap nog een keer of lees de reacties.

Vlog 2 Geest en Vlog 3 Ziel vooruitblik

Mijn tweede vlog op zondag 26 juli zal in het kader van het drieluik lichaam, geest en ziel inzoomen op de geest. Geest heeft in de bijbelse zin te maken met adem (Ruach), het scheppen (denk aan het eerste boek uit de Bijbel, Genesis en de Schepping). Ik zal een groot deel van mijn vlog besteden aan de geest (Grieks: pneuma) in de betekenis van levenskracht, energie (dunamis). Ook zal ik spreken over de Heilige Geest, bron van kracht én troost.

U kunt onder andere reageren op de vragen: wat geeft u kracht? Hoe houdt u het vol?

Mijn derde vlog op zondag 23 augustus gaat over de ziel en grijpt terug naar een element uit de eerste vlog. Het doorleven -na de dood- bij God. Ook hier verwacht ik weer uw participatie via de website, mail en dergelijke.

Alle participanten hartelijk dank! En u mag blijven reageren.

Harry Hübbers
Predikant Almere Stad

Vlog #1 – reflectie & vooruitblik
Getagd op: