Collectebonnen

Tijdens elke viering wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen. U kunt uw bijdrage leveren met muntstukken of papiergeld, maar ook in de vorm van collectebonnen. In het laatste geval is er voor u een voordeel, omdat u dan een bewijs hebt van uw giften.

Collectebonnen kunt u krijgen ter waarde van:

  •  20 bonnen van € 0,50 (kleur oranje) + porto en administratie (à € 0,50) € 10,50
  •  20 bonnen van € 0,75 (kleur groen). - inclusief porto en adm. € 15,50
  •  20 bonnen van € 1,00 (kleur blauw). - inclusief porto en adm. € 20,50

U kunt meerdere of verschillende setjes bestellen.
Op de betalingsopdracht geeft u onder mededelingen duidelijk aan welke setjes u wilt hebben.
Het bedrag maakt u over naar de Federatie Geref. Kerk/Hervormde Gemeente op

Rekeningnummer NL39INGB0003917827
t.n.v. College van Beheer collectebonnenrekening

Bij de eerste bestelling dient u bij de mededelingen ook uw volledige adres te vermelden. U ontvangt na enkele weken de door u bestelde collectebonnen over de post.