Oecumenisch Kerkcentrum

De Lichtboog

‘De Lichtboog’ is het kerkgebouw in Almere Stad voor de wijkgemeente StadsPoort van de Protestantse Gemeente Almere en de Rooms Katholieke St. Martinus Parochie.

Kenmerkend voor dit kerkgebouw is de ‘lichtboog’, die u ziet als u de kerkzaal binnenkomt en die doorloopt tot aan het liturgisch centrum, waar het Woord van God verkondigd en de Tafel gevierd wordt. De ‘lichtboog’ ondersteunt de gedachte van een open en gastvrije kerk. De eerste oecumenische dienst werd gevierd op 23 december 1984.

Wilt u meer weten over dit gebouw en de zondagse vieringen kunt u contact opnemen met Rooms-Katholieke parochie St. Martinus: pastor S.L. Koppers, tel. 535 30 58

Protestantse Kerk Nederland Gemeente Almere Stad West: ds. T. Buurma, tel. 536 88 56