Geschiedenis

De samenvoeging

De wijkgemeente StadsPoort is in 2012 ontstaan door de samenvoeging van de wijkgemeenten Almere Stad Oost en Almere Stad West. Door het besluit van de Algemene Kerkenraad om het gebouw de Triangel te verkopen zijn er gesprekken gevoerd tussen de kerkenraden van beide wijken die geleid hebben tot deze samenvoeging.

Daarbij zijn als uitgangspunten genomen de woorden: vertrouwen – openheid – eerlijkheid – respect – ruimte.

Op 20 mei 2012 is de laatste kerkdienst in de Triangel gehouden, waarin we als thema namen: de netten uitgooien aan de andere zijde. Aan het eind van de dienst hebben we de liturgische attributen de kerkzaal uitgedragen. Na afloop van de dienst hebben we gezamenlijk een broodmaaltijd gebruikt, waarmee 12 jaar gemeente-zijn in de Triangel werd afgesloten.

Op zondag 27 mei 2012 (Pinksteren) hebben we liturgische attributen uit de Triangel binnen gebracht in de Lichtboog. Ook in deze dienst hebben we samen de maaltijd gebruikt.

Samen een nieuwe wijkgemeente opbouwen is geen sinecure. Iedereen heeft zijn eigen gedachten en gevoelens, maar de basis van ons gemeente-zijn is onveranderd: het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.