Kringen en cursussen

Er zijn in onze gemeente diverse Bijbelstudiekringen, gespreksgroepen en Bijbelcursussen. Een aantal ervan worden geleid door de dominee. Hieronder vindt u informatie over deze kringen en cursussen. Als u er meer van wilt weten of mee wilt doen, neem dan contact op met de vermelde contactpersoon.

Als u niet aantreft wat u hieronder zoekt, neem dan contact op met de predikant. Hij kan u eventueel in contact brengen met andere mensen die hetzelfde willen. U kunt, als u toegang heeft tot het ledenportaal, op het forum kijken of er zelf een oproep plaatsen om een nieuwe Bijbelstudiekring te beginnen. 

De 20+-kring is een kring die samenkomt om te studeren uit de bijbel en elkaar daarbij te helpen en ondersteunen. We zijn in de leeftijd van ongeveer 20-35 jaar. Op dit moment behandelen we het boekje ‘Imperfect’ van Boppart. Het gaat over navolging.

 

Hoe ziet een bijbelstudieavond er verder ongeveer uit? Om de beurt bereiden we de avond voor. We beginnen om 20:00 uur met gezellig samen een hapje en drankje. Degene die voorbereid heeft bepaald wat we lezen uit het boekje en de Bijbel. Hierover gaan we in gesprek.

 

Heb je interesse? Iedereen is welkom om mee te doen. De leeftijdsgrenzen zijn ruim: ook mensen van 18 of 35+ jaar zijn welkom. Je kunt je opgeven voor de bijbelstudiekring bij Jan-Auwke Verspuij.

Hierbij nodig ik u en jou uit om samen in de Bijbel te lezen en er met elkaar over in gesprek te gaan. We komen samen na de 11:00u-dienst in De Lichtboog. Je kunt na de kerkdienst aanschuiven of speciaal hiervoor naar de kerk komen.

We nemen eerst koffie en we zullen rond half één de studie beginnen met een gezamenlijke lunch. Het samenzijn zal beginnen en eindigen met gebed. Zo rond twee uur sluiten we het samenzijn af.

De keuze voor de teksten uit de Bijbel zal te maken hebben met de kerk van de toekomst. Hoe ziet het lichaam van Christus eruit? We lezen over de eerste gemeente, over de gemeente die zich ontwikkelde in de loop van de eerste eeuw en over het toekomstbeeld van de gemeente. Het gaat hierbij om de gemeenschap, om inspiratie en om (het vinden van) nieuw elan. 

Iedere eerste woensdagavond van de maand komt in Kruidenwijk een groep mensen bijeen om met elkaar te lezen, praten, zingen, bidden enz. rondom de Bijbel. De groep bestaat uit verschillende mensen van allerlei leef­tijden en uit verschillende wijken van Almere. Iedere bijeenkomst is één van de deelnemers gastheer of –vrouw. De bijbelgespreksgroep begint weer vanaf 3 september. Heeft u interesse hierin, neem dan contact op met Joke Goosen.

De morgenkring Bijbels ABC komt om de veertien dagen op een dinsdagmorgen samen. Het zijn mensen die zich verdiepen in de schatten die de Bijbel ons laat zien en horen. We zijn op weg gegaan met Abraham en Sara, Izaäk en Rebecca en Jacob, Rachel en Lea en met Jozef. We zijn met het volk Egypte ontvlucht en door de Schelfzee gegaan en in de woestijn beland. Samen met het Mozes en het volk zijn wij bij de berg Horeb aangekomen en daar spelen zich allerlei zaken af, zowel positieve als negatieve. Wilt u ook meedoen, dan nodigen we u van harte uit om bij ons aan te schuiven.

De Groeigroep is een groep gemeenteleden die in een huiskamerkring bij elkaar komen om geloof en visie met elkaar te delen. We zijn een gemengde groep in de leeftijd van 30 tot 70 jaar.

We komen als groep om de drie weken bij elkaar bij één van ons thuis. De avond begint om 20:00 uur en na gezamenlijk koffie en thee te hebben gedronken, beginnen we rond 20:30 uur met de studie. Voor meer informatie over de Groeigroep of de eerstvolgende bijeenkomst, kunt u contact op nemen met Arnold van der Graaf.

Komende winter willen we een nieuwe kring starten, waarin we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van het boekje "Nader tot U?" van Manuela Kalsky. Hierin vertellen 14 mensen over de plaats van religie in hun dagelijkse leven. Deze mensen zijn afkomstig uit verschillende religieuze tradities en zijn allemaal op zoek en onderweg, net als wij. Ter voorbereiding leest iedereen het hoofdstuk dat we vervolgens met elkaar bespreken. Wat spreekt ons aan? Wat raakt ons?