Vieringen op zondag

Wereldwijd worden er op zondag diensten gehouden. In statige kathedralen, maar ook in het verborgene vanwege vervolging en verdrukking. Jezus is het Licht van de wereld en zijn Licht komt overal ("Zijn ogen gaan over de hele aarde om hen krachtig bij te staan die met hun hele hart naar Hem vragen", 2 Kronieken 16:9). Dus, ook in de jonge stad Almere.

Wie?

Het is een uitdaging om in deze moderne tijd te zoeken naar vormen die helpen tieners, jongvolwassenen en zich jeugdig voelende ouderen bij het geloof en de kerk te houden. Want, laten we eerlijk zijn, het is niet eenvoudig en dat maakt ons als kerkelijke gemeenschap bescheiden.

We realiseren ons dat de meeste mensen niet meer binnen een kerk komen. Hoe hard we aan jou trekken, er zijn meerdere nu eenmaal tijdsbestedingen en prioriteiten op de zondagmorgen.

De secularisatie gaat aan ons niet voorbij. Ook in onze gemeenschap  zijn er verschillen en lastige ‘portretten’. We zullen het met elkaar willen/kunnen uithouden, doordat Christus het Hoofd is en het met ons uithoudt. Uiteindelijk oefenen we keer op keer vergeving en verzoening. Het is het waard! ("Hij kent de namen van zijn kinderen en schrijft ze in het boek van het leven", Openbaring 3:5)

Wat?

Het gaat natuurlijk om het geloof, de vormen zijn bijzaak.Toch, zijn we er mee aan het stoeien. De een voelt zich aangetrokken tot de hoogkerkelijke traditie. Het is zo zonder pretentie, zo weinig gericht op ‘cool’ en dus verfrissend authentiek. De ander echter zoekt en verlangt naar het experiment van de Geest. Samen proberen we tot een gemengde vorm van kerkzijn en diensten voor doelgroepen te komen.

We verwachten het uiteindelijk van de Heer. Verwachting en hoop, kom daar maar eens om. Troost voor de ziel (uw vertroostingen verkwikken mijn ziel, psalm 94). Zin in het bestaan. Geen geringe zaken dezer dagen. Onze prestaties in de dienst zullen ‘het’ echter niet doen. Verwacht geen lightshows. Al hebben we wel een beamer in de dienst.

Waarom?

Jezus Christus is ons diepste verlangen. Hij is Liefde en daagt uit. Hij vult volgens verhalen van mensen leegte én vraagt aan ons om een leven in ‘heiligheid’. Hij leert ons om ergens voor te gaan stáán en niet alleen maar tegen. Hij geeft geen gemakkelijke antwoorden, al gaat de Bijbel open. De dienst omhelstmeer dan consumeren. Het is diaconale aandacht voor de arme en de verdrukte ("Hij ziet het leed van de kwetsbaren", Psalm 10). We kunnen God prijzen en bezorgd zijn om de schepping. We mogen leven uit verzoening en moeten werken aan betere verhoudingen.

Het gaat niet om de vorm, maar om de Inhoud. We hebben desondanks ‘oude’ vormen nodig, die springlevend kunnen zijn en maken:avondmaal, doop, een preek, een lied, een kop koffie na de dienst.

Dus?

We oefenen en vieren de gemeenschap met elkaar in onze stad Almere in zoekende verbondenheid met meerdere kerken en geloofsgemeenschappen én met God de Vader, door Jezus Christus met de hulp van de Heilige Geest.

Dus,…gaat u ook naar de kerk deze zondag?

Een overzicht van onze diensten vindt u hier.