Overige activiteiten

Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij
Ik adem op, ik ben gerust
en voel God heel dichtbij.

Als je regelmatig mediteert, kom je dichter bij je ware zelf en wordt je steeds meer mens zoals God die bedoelt. Al meerdere jaren hebben we met een groepje van 5 tot 8 mensen om de week in de Lichtboog een avond met christelijk mediteren.

Een gebedsgroep is een groep(je) mensen die bij elkaar komen om te bidden.  Zo simpel is het.

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.”(Matteüs 18: 19-20) 

Gemeente-zijn en ontmoeting zijn sleutelwoorden van de laagdrempelige contactgroep. Elke twee weken op woensdag komen mensen bij elkaar voor contact, gesprek, eventueel delen van geloofsaspecten of gewoon voor de gezelligheid. De middagen hebben geen programma. We zitten gezellig in huis of lekker in de tuin op het huisadres van Janny Boelhout en Jannie van Steeg en iedereen is welkom.

Jaarlijks wordt in de zomervakantie hetTienerkamp georganiseerd vanuit PKN Almere (dus inclusief Almere-Haven en Almere-Buiten). Het Tienerkamp heeft zijn eigen website, kijk daar voor meer informatie.

Banner vrijdagavondsoos

Wil je je kerkgenoten eens spreken in een andere sfeer een kerkdienst? Of zoek je aansluiting bij een kerk, maar lukt het je niet om je op zondagochtend in de kerkbanken te manoeuvreren?

Eens per maand (elke derde vrijdag) is er soosavond in het jeugdhonk van De Lichtboog voor iedereen van 18 jaar en ouder. De soos begint om 20:00u maar er is vrije in- en uitloop. De ene keer hebben we een spelletjesavond, andere keren een film-, discussieavond of zelfs een Kerstdiner.