Jaarlijks worden er in De Lichtboog vier themamiddagen georganiseerd rondom een jaarthema. De themamiddagen worden georganiseerd door de Protestantse wijkgemeente Almere StadsPoort en de Rooms-Katholieke Sint-Bonifatius-parochie. De themamiddagen zijn vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. U bent van harte uitgenodigd voor deze themamiddagen!

De themamiddagen vinden plaats op een zaterdagmiddag vanaf 14.00u en duren ongeveer twee uur. De themamiddagen worden gehouden in De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, Almere-Stad

Wilt u komen, maar heeft u geen vervoer? Meld dit bij Laura Stuijfzand, tel. (036) 530 12 87.

 

 

Wat is de toekomst van de kerk? En hoe ziet die kerk van de toekomst er uit? Er komen steeds minder mensen naar de zondagse kerkdiensten. Waar komt dat door en hoe kan de kerk daar op reageren? Zijn er nieuwe manieren van kerk-zijn te bedenken, waarmee de kerk de toekomst in kan gaan?


Dat zijn vragen die veel mensen binnen onze kerk bezighouden. Het komende seizoen willen we over deze vragen nadenken tijdens drie themamiddagen.

 

 

De kerk is de afgelopen jaren sterk in verandering. Er komen minder mensen naar de kerkdiensten, er zijn minder vrijwilligers te vinden voor het kerkenwerk en kerkmensen lijken ook minder betrokken te zijn bij wat er in de kerk gebeurt. Kortom de kerk zit in een periode van krimp. Hoe wordt er met die krimp omgegaan?

Sommige kerken schieten in de kramp en zijn enorm bezig om wat er is in stand te houden. Andere kerken staan open voor vernieuwing en experimenten. Dominee Janneke Nijboer pioniert sinds 6 jaar in de kerk en daarbuiten in een zoektocht naar nieuwe vormen van kerk zijn. Ze doet dat op het internet via MijnKerk.nl en in de pioniersplek Windkracht 3pt0 in Noordwijk. Tijdens deze middag schets ze een beeld van waar kerken nu mee worstelen in de omgang met de krimp en over het nut en de noodzaak van pionieren als een gewaagde sprong naar de toekomst.

Margrietha Reinders wil u graag meenemen op de spannende ontdekkingstocht die pionieren is. Op het moment dat de oude kerkvormen niet meer lijken te werken voor mensen die buiten de kerk staan, begint een nieuw avontuur. Terwijl veel mensen zich moedeloos voelen over de toekomst van de kerk kan er juist een nieuw begin gemaakt worden door buiten de kerkmuren te kijken en relaties te leggen met mensen die we nog niet kennen. Zo ging het in Amsterdam ook! Daar ontstond een nieuwe gemeente in een wijk waar de kerk verdwenen was. Klein maar levend. Zou de toekomst van de kerk er zo uit kunnen zien.....? We gaan het opnieuw verkennen.

"Pionieren: nieuwe wegen zoeken voor de kerk in een veranderende cultuur."


Veel gemeenten en parochies zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerkzijn. Om het zoeken naar nieuwe wegen te stimuleren, bevordert de Protestantse Kerk het ontstaan van pioniersplekken. Een pioniersplek is een experimentele vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Inmiddels zijn er 50 van zulke protestantse pioniersplekken. Bij alle verschillen zijn er twee gemeenschappelijk kenmerken: pioniersplekken zoeken aansluiting bij wat lokaal nodig is en past bij de mensen. Gemeenschappelijk is ook het verlangen een gemeenschap te bouwen die laat zien dat ook in deze tijd het evangelie van betekenis is voor mens en samenleving, waar mensen samen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.