Het hele leven door geven mensen liefde, aandacht, een helpende hand of geld. Dit ‘geven’ is ook in onze Protestantse gemeente een belangrijke pijler: Aangevuurd door alles wat we van en in God ontvangen, willen we goede woorden en daden doorgeven. Wij geloven dat in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, de kerk een blijvende waarde heeft.

Steun ons in gebed
Word vrijwilliger
Geef een gift

Maar de dingen die wij doen en geven kosten ook geld. Bijvoorbeeld de kerkdiensten die worden geleid door een professionele predikant, het beheer van het gebouw, hulp aan hulpbehoevenden, maaltijden en activiteiten met en voor de buurt enzovoorts. Vrijwillige bijdragen zijn onze enige bron van onze inkomsten hiervoor. Elke (financiële) bijdrage is dus meer dan welkom om onze financiën in evenwicht te brengen. Alvast hartelijk dank!

Giften

Meer informatie volgt.

Collectebonnen

Tijdens elke viering wordt er gecollecteerd voor verschillende goede doelen. U kunt uw bijdrage leveren met contant geld, maar ook in de vorm van collectebonnen. In het laatste geval is er een (fiscaal) voordeel, omdat u dan een bewijs hebt van uw giften.

U kunt collectebonnen aanschaffen ter waarde van:

 • 20 bonnen van € 0,50 (oranje) –
  inclusief porto en administratie € 11,00
  (zolang de voorraad strekt)
 • 20 bonnen van € 0,75 (groen) –
  inclusief porto en administratie € 16,00
 • 20 bonnen van € 1,00 (blauw) –
  inclusief porto en administratie € 21,00
 • 20 bonnen van € 2,00 (geel) –
  inclusief porto en administratie € 41,00

U kunt meerdere of verschillende setjes bestellen. Op de betalingsopdracht geeft u onder Omschrijving aan welke setjes u wilt hebben. Het bedrag maakt u over naar de Federatie Geref. Kerk/Hervormde Gemeente op rekeningnummer NL39 INGB 0003 9178 27 t.n.v. College van Beheer collectebonnenrekening.

Bij de bestelling dient u bij de Omschrijving ook uw volledige adres te vermelden. U ontvangt na enkele weken de door u bestelde collectebonnen per post.

Kerkbalans

Meer informatie volgt.