Wie we zijn, zijn we door de relatie met God en de ander.

Even voorstellen!

Wij zijn de Protestants Christelijke gemeente StadsPoort, die samenkomt in de kerk met de toren in hartje Almere Stad. Kerkgebouw ‘De Lichtboog’ staat op de Klokkeluiderstraat 10, in het centrum van Almere tussen de winkels. Wie we zijn, zijn we door de relatie met God en de ander.

Wij geloven in de heilzame gemeenschap rond Jezus Christus. Omdat Hij Zijn leven heeft gegeven voor u en voor ons, mogen en willen wij Zijn liefde doorgeven. Wij geloven daarom ook in het omzien naar de medemens. Waardering voor elkaar en naar de wereld en buurt om ons heen is belangrijk in onze Protestantse wijkgemeente. We zijn gastvrij en verbonden met de buurt, geven ruimte aan het persoonlijke verhaal, aan creativiteit, persoonlijk initiatief en getuigenis. Maar ook is er ruimte voor twijfel.

Wij houden sociale rechtvaardigheid en de zorg rondom de schepping hoog op de agenda en geven daar ook stem aan. Onze wijkgemeente is in samenwerking met de andere Protestantse wijkgemeentes van de Protestantse kerk Almere diaconaal zeer actief.

Ontwikkelingen

Wij beseffen dat wij als Protestantse kerk in Almere een minderheid zijn. De volkskerk behoort tot de verleden tijd. Toch, geloven wij dat wij vanuit de marge als vitale geloofsgemeenschap een positieve rol kunnen spelen. Wij geloven dat er mogelijkheden zijn om in de wijk(en) van Almere meer present te zijn, in de vorm van acties die bijdragen aan het welzijn in de buurt. Wij ervaren de marge dus als een bron van kracht!

Wij geloven dat wij samen met andere initiatieven van onderop en met andere partnergemeenten in Almere de gemeente van Christus kunnen versterken. Enkele voorbeelden hiervan:

Elk jaar organiseren we samen met het buurtcentrum een buurtfeest voor de straat en de wijk, met diverse activiteiten zoals: toren bezoeken / beklimmen, mozaïeken maken, suikerspin maken, stiltecentrum bezoeken, diaconaal of pastoraal gesprek etc.

Wij vieren op zondag regelmatig samen met Perki en EBG.

Elke woensdagmorgen zijn wij open en beschikbaar voor de stad. Voor een kop koffie, een gesprek, een hulpvraag, een gezellige knutselactiviteit, een gebed of gewoon een toiletbezoek. Na corona hopen we de beschikbaarheid en ontmoetingen weer verder te kunnen opvoeren!

Elke eerste koopavond (donderdag) van de maand is de kerk open. Bij ons is meer te halen dan er te koop is: voorbijgangers zijn hartelijk welkom voor een Vorstelijke maaltijd en een goed gesprek!

Visie en toekomst

StadsPoort is een Protestantse gemeente in beweging. Steeds proberen we onszelf opnieuw uit te vinden in de maatschappelijke context, vanuit het vaste fundament Jezus Christus. Dat vergt flexibiliteit en beweging, wat niet altijd makkelijk en comfortabel is. Maar, bij beweging hoort nu eenmaal ook loslaten.

De opdracht tot navolging die Jezus geeft, lijkt soms dwaas en onbegonnen werk. Maar waar we in Zijn naam zoeken en volgen, belooft Hij dat we zullen vinden; tegelijkertijd zal het zoeken nooit voorbij zijn en de vorm nooit af. En, is Hij het niet die ons steeds vindt? We nodigen ook u uit om samen met ons de toekomst vorm te geven. De vorm is vrij, Jezus Christus is ons rotsvaste baken.

Samenwerking

Wij zoeken de dialoog en de samenwerking met andere Christelijke gemeenten in Almere, en andere maatschappelijke organisaties. We delen de kerk met de Evangelische Broedergemeente en de Indonesische gemeente Perki. We bouwen samen met De Wegwijzer aan een pioniersplek in Almere Muziekwijk en zoeken ook de samenwerking in het centrum.

Organisatie

De wijkkerkenraad – bestaande uit de predikant, ouderlingen, diakenen en een kerkrentmeester – geeft leiding aan de Protestantse wijkgemeente StadsPoort. Zij wordt daarbij ondersteund door vele (andere) vrijwilligers.
De kerkenraad zoekt nadrukkelijk de communicatie en interactie met de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • Regelmatig is er een gemeenteberaad waar de recente ontwikkelingen en voorgenomen besluiten worden gespiegeld.
  • Vergaderingen van de kerkenraad starten soms met een open maaltijd waarbij ook gemeenteleden aanschuiven.

StadsPoort is één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Almere. De andere drie zijn De Drieklank in Almere Buiten, Goede Rede in Almere Haven en De Schone Poort in Almere Poort. De wijkgrenzen van StadsPoort worden globaal gevormd door: de A6, de Lage Vaart, de Oostvaardersdijk en de Hoge Ring.