Wijkgemeente StadsPoort wil in Almere Stad een plek zijn waar (Protestants) Christelijke jeugd en jongeren zich thuis voelen. De jeugd, omdat wij ernaar verlangen dat de blijde boodschap uit de bijbel blijft klinken bij volgende generaties. De jongeren, omdat wij geloven in de kracht van vernieuwing en frisse inzichten die zij met zich meenemen.

We focussen op het leggen van (nieuwe) verbindingen en gastvrijheid met jeugd en jongeren. Bijvoorbeeld door:

  • bezoekproject
  • bijzondere vieringen
  • leuke en verbindende activiteiten

Jeugd 0-4 jaar

De jongste jeugd is zeer welkom in onze zondagse vieringen. Er is elke zondag crèche. Maar kinderen van alle leeftijden zijn ook gewoon welkom tijdens de viering. U hoeft zich niet druk te maken als ze van zich laten horen; we kunnen allemaal veel leren van hun speelsheid en kunnen de levendigheid waarderen!

Jeugd 4-12 jaar

De kinderen zijn zeer welkom in onze zondagse vieringen. Er is elke zondag kindernevendienst, met een interactieve verwerking van het bijbelverhaal dat die zondag centraal staat in de viering. Soms hebben we bijzondere vieringen (All4One), die met name zijn gericht op de doelgroep 4-12 jaar.

Jeugd 12-18 jaar

De jeugd van 12-18 jaar is uiteraard welkom in de zondagse vieringen. Daarnaast is er een maandelijkse kringavond (circa 16-25 jaar). En het hoogtepunt van het jaar: het Tienerkamp in de zomervakantie; met, voor en door jongeren!

Graag horen we ook de stem, mening en frisse ideeën van jullie. Laat je horen, spreek iemand aan tijdens of rondom de zondagse vieringen!

Jongeren 18-35 jaar

We hebben een gezellige groep 20’ers en 30’ers die activiteiten voor de eigen doelgroep en (jongere) jeugd ontplooit. In wisselende samenstelling (zonder verplichtingen):
– vrijdagavondsoos
– 20+ bijbelkring
– voorbereiding All4One-vieringen
– organisatie Tienerkamp
– organisatie Open Kerk donderdagavond

Ook in het kerkbestuur is deze groep vertegenwoordigd. Samen maken we de kerk!