Wij geloven en verlangen dat wij een leven lang mogen leren van hoe en wie God is en dat zijn aanwezigheid verbonden is aan ons leven. In leerhuis, kringen rondom de Bijbel maar ook in de reguliere eredienst en vergadering mogen we Hem steeds weer op het spoor komen, Hij die verbonden is met ons bestaan. Stilte, gebed en christelijke meditatie hebben hier een plek. Wij zijn te allen tijde leerling van onze Heer.

Doordeweeks hebben we kringbijeenkomsten waar gemeenteleden samenkomen voor gesprek en verdieping van het geloof. Sommige kringen zijn doorlopend, andere zijn kortlopend / thematisch.

De Groeigroep bestaat uit gemeenteleden die in een huiskamerkring bij elkaar komen om geloof met elkaar te delen. We zijn een gemengde groep in de leeftijd van 40 tot 70 jaar. We komen als groep om de drie weken bij elkaar bij één van ons thuis. De avond begint om 20.00u en na gezamenlijk koffie en thee te hebben gedronken, beginnen we rond 20.30u met de studie. Voor meer informatie over de Groeigroep of de eerstvolgende bijeenkomst, kunt u contact op nemen met Arnold van der Graaf.
Als 20+’ers (20-40 jaar) komen we samen rondom de Bijbel of een studieboek. Op dit moment behandelen we het boekje ‘Imperfect’ van Boppart over navolging. Meestal ontmoeten we elkaar in Filmwijk. Hoe ziet een bijbelstudie-avond er ongeveer uit? We beginnen om 20.00u, hoe gaat het met je? Om de beurt bereidt iemand een avond voor. Hij/zij bepaalt wat we lezen uit het boekje en de Bijbel, soms aangevuld door muziekfragmenten of beeldmateriaal. Tijdens het lezen gaan we nader in gesprek; soms diepgaand zodat het boekje alleen dient als ‘conversation starter’ en al snel opzij wordt gelegd. We bespreken onze (levens)vragen en proberen elkaar daarin te ondersteunen en helpen zoeken. Een paar keer per jaar eten we ook met elkaar. Heb je interesse? Iedereen is welkom om mee te doen. De leeftijdsgrenzen zijn ruim: ook mensen van 18 of 35+ jaar zijn welkom. Je kunt je opgeven bij Jan-Auwke Verspuij.
Iedere eerste woensdagavond van de maand komt in Kruidenwijk een groep mensen bijeen om met elkaar te lezen, praten, zingen en bidden rondom de Bijbel. De groep bestaat uit mensen van allerlei leef­tijden en uit verschillende wijken van Almere. Iedere bijeenkomst is één van de deelnemers gastheer of –vrouw. Heeft u interesse hierin, neem dan contact op met Joke Goosen.
Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar, met God, de Bron van ons leven. Als je regelmatig mediteert, wordt je steeds meer mens, zoals God bedoeld heeft. U bent van harte welkom. Iedereen kan deelnemen, ook wanneer u geen ervaring met mediteren heeft. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenstappen en meedoen. We zullen deze avonden niet veel praten, maar meer stilstaan en mediteren, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen doen, in zit of tijdens lopen. Dit met een lied of bijbeltekst of gebed. Wil je meer informatie, neem dan contact op met: – Hans van Os (036 533 4227) – Dorien van de Bovenkamp (dorienvandebovenkamp(at)gmail.com)
Op doordeweekse avonden is er regelmatig een gezamenlijk gebedsmoment, in het stiltecentrum van ‘De Lichtboog’. Samen stil zijn, samen bidden, iedereen is welkom. Hebt u wel gebedsintenties, maar kunt u zelf niet aanwezig zijn, neem dan contact op met Bettie Woord: 06 1533 2197 / bettiewoord(at)planet.nl