Wereldwijd worden er op zondag diensten gehouden. In statige kathedralen, maar ook in het verborgene vanwege vervolging en verdrukking. Jezus is het Licht van de wereld en zijn Licht komt overal (“Zijn ogen gaan over de hele aarde om hen krachtig bij te staan die met hun hele hart naar Hem vragen”, 2 Kronieken 16:9). Dus, ook in de jonge stad Almere. Raadpleeg onze agenda voor data en tijden.

Waarom?

Jezus Christus is ons diepste verlangen. Hij is Liefde en daagt uit. Hij vult volgens verhalen van mensen leegte én vraagt aan ons om een leven in ‘heiligheid’. Hij leert ons om ergens voor te gaan stáán en niet alleen maar tegen. Hij geeft geen gemakkelijke antwoorden, al gaat de Bijbel open. De dienst omhelst meer dan consumeren. Het is diaconale aandacht voor de arme en de verdrukte (“Hij ziet het leed van de kwetsbaren”, Psalm 10). We kunnen God prijzen en bezorgd zijn om de schepping. We mogen leven uit verzoening en moeten werken aan betere verhoudingen.

Het gaat niet om de vorm, maar om de Inhoud. We hebben desondanks ‘oude’ vormen nodig, die springlevend kunnen zijn en maken: avondmaal, doop, een preek, een lied, een kop koffie na de dienst.

Hoe?

Wij beseffen als geloofsgemeenschap rondom De Lichtboog dat het geloof breed opgevat kan worden in allerlei mengvormen van experiment en traditie. Juist door de persoonlijke verbondenheid met het Christelijk geloof kunnen wij diverse geloofstradities en manieren van geloven waarderend indenken. Binnen onze veelkleurige wijkgemeente zoeken we naar verbindingen tussen de verschillende kleuren en vormen. We stimuleren verscheidenheid, van ‘vrolijk evangelicaal tot hoog liturgisch’ en zien geen spanning tussen verschillen maar ervaren dit als verrijking. We streven ernaar dat mensen zich betrokken weten en meedoen met de geloofsgemeenschap rondom de Lichtboog. Betrokkenheid gaat boven de vorm. We zijn samen gemeente. We mogen gaven en talenten ontdekken. We zijn allen geroepen om een levende steen te zijn op diverse wijzen.

We verwachten het uiteindelijk van de Heer. Verwachting en hoop, kom daar maar eens om. Troost voor de ziel (“Uw vertroostingen verkwikken mijn ziel“, psalm 94). Zin in het bestaan. Geen geringe zaken dezer dagen. Onze prestaties in de dienst zullen ‘het’ echter niet doen. Verwacht geen light shows. Al hebben we wel een beamer in de dienst.

Wat?

De kerkdiensten zijn laagdrempelig in een ongedwongen sfeer. De preek is kort en met inhoud. We bezinnen ons op de relatie geloof en actualiteit. We zingen graag uit verschillende liedbundels.

We experimenteren en vernieuwen, vanuit de traditie. De traditie is zo rijk en authentiek, Zijn Woord zo vernieuwend. We zitten niet vast aan structuren, de Geest moet kunnen waaien. Zo hebben we soms diensten met interviews en ontbijtvieringen. Er is ruimte voor talenten, bijvoorbeeld in muziek en kunst. We zijn allemaal te gast in Gods huis. Dat betekent niet alleen met open armen ontvangen, maar ook de handen vouwen en naar de ander op weg gaan.

Wie?

Het is een uitdaging om in deze moderne tijd te zoeken naar vormen die helpen tieners, jongvolwassenen en zich jeugdig voelende ouderen bij het geloof en de kerk te houden. Want, laten we eerlijk zijn, het is niet eenvoudig en dat maakt ons als kerkelijke gemeenschap bescheiden. We realiseren ons dat de meeste mensen niet meer binnen een kerk komen. Hoe hard we aan jou trekken, er zijn nu eenmaal meerdere tijdsbestedingen en prioriteiten op de zondagmorgen.

De secularisatie gaat aan ons niet voorbij. Ook in onze gemeenschap zijn er verschillen en lastige ‘portretten’. We zullen het met elkaar willen/kunnen uithouden, doordat Christus het Hoofd is en het met ons uithoudt. Uiteindelijk oefenen we keer op keer vergeving en verzoening. Het is het waard! (“Hij kent de namen van zijn kinderen en schrijft ze in het boek van het leven”, Openbaring 3:5)