Wij geloven

in Jezus Christus, de Zoon van God. Wij geloven dat Jezus Zijn leven heeft gegeven, voor u en voor ons, omdat wij allemaal kostbaar zijn.

Wij geloven daarom ook in het omzien naar de medemens, Zijn liefde die wij mogen doorgeven.

Onze leidraad is de Bijbel. Wij geloven in de essentie van Pasen: de opstanding uit de dood. Jezus helpt ons telkens weer op te staan, wanneer wij Hem proberen na te volgen.

Wij geloven in de heilzame gemeenschap rond Jezus Christus. Zijn identificatie met de menselijke conditie in al zijn onvolledigheid en kwetsbaarheid maakt dat wij kunnen belijden ook vandaag de dag in onze stad: God is nabij. Het geloof geeft troost, herstel, innerlijke rust en vrede, opwekking en bewerkstelligt onderlinge liefde én vitaliteit.

Wij geloven dat het geloof in Jezus Christus zich in allerlei contexten en tijden steeds weer opnieuw laat interpreteren. In iedere context biedt het nieuwe gezichtspunten. Wij geloven dat het de Heilige Geest is die ons samenhang biedt in de veelheid van vormen en tradities.

We staan open voor positieve en zegenende verbinding met elkaar, onze omgeving en onze levende God. Als gemeente beantwoorden we Zijn roepende stem. Hij is onze leidsman en bron van hoop. Daar geven we gelovend en zoekend ruimte aan in De Lichtboog.

De Lichtboog, kerk in het hart van de stad

De onderlinge gemeenschap, de opbouw van ons geloof en onze plek in het centrum van Almere en in de omliggende wijken is voor ons van groot belang. Dat beleven we in de zondagse vieringen, onze pastorale en diaconale activiteiten en in onze gebeden. Zo richten we ons altijd op de gemeenschap met God, met elkaar en met de wereld om ons heen.

Met elkaar vormen we een geloofsgemeenschap, waarin de waardering voor elkaar centraal staat. Onderling, maar ook naar de wereld om ons heen. We zijn gastvrij en we geven ruimte aan het persoonlijke verhaal. Een mens mag bij ons op adem komen en op zijn eigen manier God vinden en beleven. We geven ruimte aan creativiteit, persoonlijk initiatief en getuigenis. Maar ook is er ruimte voor twijfel.

Hij is onze leidsman en bron van hoop. Daar geven we gelovend en zoekend ruimte aan in De Lichtboog.